Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

7440 d742 390
Reposted fromamatore amatore

August 31 2017

Dzessik
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
Dzessik
Dzessik
6563 8d13 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
Dzessik
5548 13c5 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialittlemouse littlemouse
Dzessik
9386 104b
majestic
Reposted fromcats cats vialubisztosuko lubisztosuko
Dzessik
Dzessik
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Dzessik
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viafeedingthesoul feedingthesoul
Dzessik
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
5127 ab08 390
Dzessik
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
Dzessik
Dzessik
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach.
Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromsorriso sorriso viamefir mefir
Dzessik
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Dzessik
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viamefir mefir
Dzessik
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viamefir mefir
Dzessik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl