Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2017

5367 8013 390
Reposted fromamatore amatore
5347 97cf 390
Reposted fromamatore amatore
6919 cd56 390
Reposted fromamatore amatore

October 04 2017

Dzessik
Czemu nie przeszły mi przez gardło te proste słowa o kochaniu?
— Agnieszka Osiecka
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viairmelin irmelin
Dzessik
5727 69a5 390
Reposted frombiru biru viairmelin irmelin
Dzessik
3683 b80d 390
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
Dzessik
Dzessik

mrsrowlings:

im-wanderingaway:

Something I’ve never noticed before:

Snape not only deflects McGonagall’s attack but uses it to take down Alecto and Amycus in a single armwave behind his visual field. Like they both had their wands out too but BOY they did not see that coming. Snape knew that he needed to get rid of them before being driven out of the castle so that they wouldn’t harm any of the students GOD what a badass motherfucker 

thank you, that hurt.

Dzessik
1412 5676 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachlodnawdowa chlodnawdowa
Dzessik
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Dzessik
3806 5e5a 390
Reposted fromhimerra himerra viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
1590 b855 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viausmiechprosze usmiechprosze
Dzessik
2086 9e5f 390
Reposted frompulperybka pulperybka viausmiechprosze usmiechprosze
4682 a6db 390

wsrod-chmur:

b&w edit

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl