Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Dzessik
Dzessik
Reposted fromiv-vi iv-vi viaExfeletes Exfeletes
Dzessik
5188 40a2 390
Reposted fromuniesienia uniesienia viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Dzessik
Dzessik
0806 9352 390
6373 c3ce 390

The transient art of Nikita Golubev in Moscow…

9307 c781 390
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET vianoisetales noisetales
Dzessik
8729 c858 390
Reposted fromfitspro fitspro vianoisetales noisetales
Dzessik
7975 d9f5 390
Reposted fromsherlock sherlock
Dzessik
Dziwnie się patrzy na ludzi, którzy kiedyś byli przyjaciółmi. Bardzo dziwnie.
— Bardzo
0371 e7c0 390
Dzessik
8682 f159 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafeet-fetish feet-fetish
Dzessik
4546 2878 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
Dzessik

Chciałabym opowiedzieć Wam o samotności.

Na początku nie zauważasz jej.  Przychodzi powoli, cichutko wkrada się do Twojego serca i umysłu. Nie wiesz nawet kiedy, a już spędzasz w jej towarzystwie mnóstwo czasu.
Najpierw zaczynasz ją nienawidzić.
Odbiera Ci wszystko. Chęć do życia, motywację, siłę do walki. Przestajesz się jej opierać, a Ona oplata Cię ramionami i zanurza w swoim morzu. Jest zimne i słone, ale przyzwyczajasz się po czasie - staje się ciepłe, przytulne. I nie chcesz już z niego wyjść.
W końcu okazuje się, że pokochałeś samotność.  Stawiasz ją na pierwszym miejscu. Staje się Twoją przyjaciółką, kochanką, matką i schronieniem. Wybierasz ją najpierw w piątkowe wieczory, a potem w każdą inną porę, inny dzień tygodnia. I podoba Ci się to - spędzanie czasu samemu. Czasem wynurzysz głowę na powierzchnię, zawieje chłodny wiatr i zatęsknisz za towarzystwem - ale szybko chowasz się pod wodę.  Żyjesz we własnym świecie, kreujesz wokół siebie wyimaginowaną rzeczywistość, która zaczyna Ci wystarczać. Czasami widzisz wyciągniętą dłoń w Twoim kierunku - ale nie sięgasz po nią.  Jest Ci dobrze.
Nikt nie wie, że powoli toniesz.
Odpłynąłeś niezauważalnie, po cichu. Nie wołasz o pomoc, nie zwracasz na siebie uwagi. Stajesz się duchem, zostawiasz po sobie tylko zapach samotności. 
Samotność to smutek, to depresja, ale Ty nie zdajesz sobie z tego sprawy. To choroba.
To morze, które powoli Cię wciąga, a Ty jeszcze za to je kochasz.
I jeśli nie znajdziesz w swojej zamarzniętej świadomości wystarczająco siły, aby wynurzyć się i ostatkiem sił dopłynąć do plaży - to w końcu utoniesz. I nikt tego nie zauważy.


Ale po latach odkryłam rozwiązanie - musisz odebrać samotności to, czego Ty nie masz - kontroli nad samym sobą. Zadbaj o siebie, weź się w garść - tak, to jest kurewsko trudne, ja wiem - a morze samo wyrzuci Cię na brzeg.
Reposted fromcaraseen caraseen
Dzessik
2942 88fe 390
Reposted fromcaraseen caraseen viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
8228 7a53 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
5731 e01d 390
Reposted fromcaraseen caraseen viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl