Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

Dzessik
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viachlodnawdowa chlodnawdowa
Dzessik
3916 8195 390
Reposted fromDamnjan Damnjan viamowmihou mowmihou
Dzessik
6732 8888 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamowmihou mowmihou
Dzessik
Dzessik
Dzessik
Dzessik
Dzessik
4849 6841 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacomiendolirica comiendolirica
3983 942d 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
Dzessik
Dzessik
5790 d79e 390
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viairmelin irmelin
4658 c40b 390
Reposted frommrautyna mrautyna viagdziejestola gdziejestola
3152 b2dd 390
Dzessik
Dzessik
Dzessik
5498 4de0 390
Reposted fromkotowate kotowate viacomiendolirica comiendolirica
Dzessik
3263 682a 390
Reposted fromdreamadream dreamadream viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
Przestań spędzać czas z niewłaściwymi ludźmi. Życie jest zbyt krótkie, aby poświęcać czas ludziom, którzy wysysają z Ciebie szczęście. Jeśli ktoś chce Cię w swoim życiu, zrobi dla Ciebie w nim miejsce. Nie powinieneś musieć o to walczyć. Nigdy nie poświęcaj się dla kogoś kto Cię nie docenia.
— .
4988 7b9c 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl