Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

Dzessik
Dzessik
6643 97b4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
Mam najlepszego chłopaka na świecie.
Reposted fromsann sann viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
8818 9ad1 390
Reposted fromteaholic teaholic viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
Dzessik
Dzessik

Inner Child

Dzessik
7653 092e
Reposted fromgreensky greensky vialubisztosuko lubisztosuko
9375 8df5 390
Reposted fromelsodex elsodex viadogs dogs
Dzessik
1057 717e 390
0578 a5ac 390
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viamowmihou mowmihou
7373 dec7 390

fattrannyprincess:

Please never explain this to me

Reposted fromclone-kerfuffle clone-kerfuffle viamowmihou mowmihou
Dzessik
6896 f4be 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamowmihou mowmihou
Dzessik
1015 0c70 390
Reposted frombutterbeer butterbeer viamowmihou mowmihou
Dzessik
Dzessik
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Dzessik
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Dzessik
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl